Tým

Terapeutický tým tvoří lékař, konzultant-poradce a střední zdravotnický personál


Lenka Moravcová - vedoucí, terapeut/sociální pracovník

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Dále absolvovala akreditovaný 5-letý výcvik v Integrované psychoterapii a další kursy – výcvik v Motivačních rozhovorech, Krizovou intervenci, Baumtest a odborné semináře zaměřené na práci s drogově závislými a sociální práci. Je registrovaným adiktologem.
Po ukončeném VŠ studiu pracovala 1 rok jako poradce na Úřadu práce v Táboře, pak 1 rok v Krizovém a kontaktním centru ve Strakonicích jako sociální pracovník a terapeut a od roku 2004 je vedoucím a sociálním pracovníkem/terapeutem v Substitučním centru Prevent. Souběžně od r.1999 do r.2008 pracovala jako dobrovolník rodičovské skupiny Modré Spirála naděje.
Žije v Českých Budějovicích, je vdaná a má dvě dcery. Mezi její zájmy patří jóga, literatura, divadlo, pěší turistika.


MUDr. Veronika Zimmelová - lékař

MUDr. Andrej Šebeš, CSc. - lékař, odborný garant

Dita Horáková - konzultant/sociální pracovník

Monika Lesniaková - zdravotní sestra

Monika Denešová - zdravotní sestra

Radka Jozová
- zdravotní sestra

Vendula Doležalová - zdravotní sestra