Strategické cíle

Krátkodobé cíle (splnitelné do konce roku 2011):

  • Propagace programu Substitučního centra mezi uživateli návykových látek prostřednictvím Kontaktních center a Jihočeského streetworku s cílem zvýšit počet uživatelů služby
  • Zavedení změn v pravidlech programu s cílem zvýšit retenci nově přijatých klientů v první fázi programu, zjednodušení a větší srozumitelnost pravidel programu.
  • Navázání spolupráce s vazební věznicí v Českých Budějovicích s cílem umožnit kontinuitu léčby klientům SCP do té doby, než nastoupí výkon trestu ve věznici se substitučním programem. 

Dlouhodobé cíle:

  • Uzavřít smlouvu se zdravotní pojišťovnou 
  • Stabilizovat finanční situaci a personální základnu programu