Služby‎ > ‎

Metadon

Metadon je synteticky opiátový agonista (působí stejně) s mnoha biologickými a chemickými vlastnostmi odpovídajícími opiátům "přírodním".  Jeho molekula se nepodobá molekulám morfinu či heroinu, má odlišnou chemickou strukturu.

Metadon je rovněž návykovou látkou, ale způsobuje menší psychické poškození než heroin a má méně tělesných škodlivých účinků. Pokud je užíván v adekvátních dávkách ve formě roztoku, potlačuje touhu po heroinu, aniž by vyvolával pocity euforie.

Metadon je podáván ve formě roztoku.

Klienti za metadon neplatí.