Služby

Komplexní podoba substituční léčby klientům závislým na opiátech:

 • Podávání substituční látky - metadon, buprenorfin (Subutex, Suboxone)
 • Zdravotní poradenství včetně základního ošetření
 • Psychiatrické vyšetření
 • Těhotenské testy
 • Testování infekčních chorob (HIV, HCV)
 • Poskytování odborných informací
 • Zprostředkování kontaktu s jinou sociální institucí či lékařem
 • Individuální poradenství
 • Individuální poradenství pro rodiče a blízké klientů SCP
 • Práce s rodinou klienta
 • Krizová intervence
 • Psychoterapie
 • Sociální práce
Buprenorfinové preparáty si hradí klient sám, ostatní služby jsou pro klienty zdarma. Výjimkou je pouze pořízení kompletního výpisu z dokumentace (350,-/výpis)