Principy služby

Substituční centrum PREVENT se řídí základními principy PREVENT 99 z.ú.


Specifické principy Substitučního centra PREVENT:


NÍZKOPRAHOVOST

Služby jsou nastaveny tak, aby byly snadno dostupné pro cílovou skupinu.

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SCP

Dodržování pravidel je základem pro vytvoření bezpečného prostředí pro uživatele služby i zaměstnance.