Pravidla programu

Program SCP je různě rozčleněn do 4 fází (0. - 3. fáze)

Základní povinnosti klientů:

  • Pravidelná docházka na výdeje dle fáze léčby v době výdejových hodin
  • Zpočátku (0. a 1. fáze): metadon - docházka denně vyjma zavírací dny středa a neděle,  buprenorfin - 1x týdně.
  • Po stabilizaci (2. fáze): metadon - docházka ve všední dny mimo středu, buprenorfin - 1x  za 2 týdny.
  • Po stabilizaci a za podmínky legální práce na 0,5 úvazku(3 fáze): metadon - docházka 2x týdně, buprenorfin 1x za 2 týdny.
  • Po 1/2 roce pouze bezproblémové docházky, s legálním zaměstnaním na celý úvazek(fáze 3+) - docházka na metadon 1x týdně
  • Podrobit se na vyžádání screeningovému toxikologickému testu a alkotestu.
  • konzultace min 1x za měsíc s lékařem, 1x měsíčně s terapeutem (více dle individuálního zájmu). 
Program je upraven dalšími upřesňujícími pravidly, s kterými je každý klient před vstupem do programu seznámen.

Podrobnější informace jsou ke stažení v souboru níže.

Ċ
Lenka Moravcová,
1. 9. 2017 3:29