Podmínky přijetí

Co musí klient udělat, pokud chce využít služeb SCP?

  • Absolvovat úvodní schůzku (ideální je objednat se na ni telefonicky, pokud přijdete bez objednání, riskujete, že na Vás personál centra nebude mít v danou chvíli čas).
  • Vyřídit, pokud nemá, OP a kartičku zdravotního pojištění* (opět s tím pomohou v K-centru či přímo v SCP).
  • Absolvovat vyšetření u svého praktického lékaře - základní laboratorní vyšetření* + infekce (HIV, hepatitidy B,C - pokud nelze jinak, je možné provést test přímo v Substitučním centru, či K-centru)*.
  • Pokud má, tak shromáždit potvrzení z léčby (TK, PL, ambulance, jiného substitučního programu…) - mohou mu s tím pomoci v každém K-centru, nebo přímo pracovníci substitučního centra - není ovšem povinné.
  • Absolvovat vyšetření lékařem SCP.
  • Podepsat terapeutickou smlouvu, pravidla + určení termínu nástupu.

Povinnosti označené hvězdičkou* je po dohodě možno splnit až po nástupu do programu.