Indikace substituční léčby

Substituční léčba je určena pro závislé na opiátech, kteří:

 • Prošli neúspěšně léčbou, popř. několika léčbami, nebo pokusy o abstinenci.
 • Mohou a chtějí dodržovat pravidelnou docházku -a pravidla SCP.
 • Souhlasí s odběry biologického materiálu pro účely toxikologického screeningu a kontrolou zdravotního stavu.
 • Nejsou současně v jiném substitučním programu.

Pro koho je indikován metadon:

 • Pro ty, kdo mají tělesnou závislost na opiátech a jejich závislost je dlouhodobá.
 • Pro ty, kdo aktuálně nechtějí nebo nemohou abstinovat. 
 • Pro ty, kdo jsou tak disciplinovaní, aby nemíchali metadon s jinými drogami včetně alkoholu.

Pro koho se metadon nehodí a je vhodnější buprenorfin (např. Ravata, Subutex, Suboxone):

 • Pro ty, kdo míchají metadon s jinými drogami a riskují tak otravu.


Pro koho se hodí spíš Suboxone, než Subutex:

 • Pro ty, kdo nedokážou přestat s iv aplikací.

Pro koho se substituční léčba nehodí a je vhodnější abstinenční léčba v léčebně/komunitě:
 • Pro ty, kdo nemají tělesnou závislost na heroinu, protože metadon/buprenorfin by jim tělesnou závislost vytvořil.
 • Pro ty, kdo jsou schopni a chtějí abstinovat (abstinence je jasně lepší možností než denně chodit na metadon, nebo brát buprenorfin a být na něm závislý).
 • Pro ty, jejichž hlavní drogou jiná droga než opiátová (pervitin, benzodiazepiny).