Úvod

Vítáme Vás na webu Substitučního centra PREVENT

Vzhledem k absenci komplexní substituční léčby v Jihočeském kraji a na základě "Strategie protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2002 - 2004" jsme se rozhodli zřídit zařízení, které by tyto služby nabízelo.

Substituční centrum PREVENT (dále SCP) vzniklo v roce 2004 a první klienti byli přijati v září tohoto roku.

Centrum je nestátní zdravotnické zařízení, které dále poskytuje i registrovanou sociální službu - odborné sociální poradenství