Certifikace

Substituční centrum PREVENT je držitelem certifikátu odborné způsobilosti RVKPP v oblasti substituční léčba do r.2020.