Filozofie programu

Podstatou substituce je náhrada pouličního nelegálního opiátu (např. heroinu, braunu ...) opiátem legálním (metadon, Subutex, Suboxone).

Pouliční opiát je zpravidla znečištěn, aplikován nesterilní jehlou, často dále předávanou. Vyplývající rizika přenosu AIDS a hepatitid jsou jasná. Další výhodou je delší doba účinku (24h), jiná než injekční aplikace (viz níže).

Důležité je přerušení vazeb dealer-klient a vazeb s drogovým světem obecně.

Podstatnou složkou substituční terapie je pomoc a podpora při resocializaci klienta, přeorientování se na životní styl únosný pro společnost a klienta samotného.