Cílová skupina

Služby poskytujeme:

 • Drogově závislým převážně nitrožilním uživatelům opiátových drog (např. heroin, morfin), kteří tyto nelegální drogy již brát nechtějí a zároveň aktuálně nechtějí, nebo nemohou abstinovat a je jim nad 15let.
 • Blízkým a rodinným příslušníkům těchto klientů v substituční léčbě.

Služby nemůžeme poskytnout:

 • Osobám, které se chovají aktuálně agresivně vůči pracovníkům.
 • Akutně intoxikovaným osobám, v případě, že intoxikace znemožňuje rozhovor.
 • Osobám, které nemluví česky, příp.slovensky.
 • Osobám, které mají takový handicap, který znemožňuje poskytování služby.
 • Osobám těžce tělesně postiženým na vozíku - centrum není bezbariérové.
Pokud si klient zajistí asistenta, překladatele či jinou odbornou pomoc jsme schopni mu službu v odpovídající a dostatečné kvalitě poskytnout.


Základní poradenství, většinou jednorázové, příp. s předáním kontaktů na jiná vhodná zařízení poskytujeme:

 • Drogově závislým/experimentátorům na jiných než opiátových drogách.
 • Těm, kteří chtějí léčbu k abstinenci - ať ústavní (léčebna, komunita), nebo ambulantní.
 • Blízkým a rodinným příslušníkům lidí závislých/experimentátorům na jiných než opiátových drogách.
 • Drogově závislým převážně nitrožilním uživatelům opiátových drog, kteří chtějí substituční léčbu, ale nevyhovují jim pravidla zařízení.
 • V podstatě každému, kdo potřebuje poradit v oblasti drogových závislostí.